Καθαρισμός πτηνοτροφικών θαλάμων

Η εταιρία ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ξεκίνησε το 1979 από τον Δημήτριο Μπαρούτα με την δραστηριότητα τον καθαρισμό των πτηνοτροφικών θαλάμων και την πώληση οργανικού compost. Πρόκειται για μια οικογενειακή επιχείρηση που συνεχίζετε μέχρι και σήμερα από τους 3 γιούς. H εταιρία ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ συνεργάζεται με την ecoterra παραλαμβάνοντας τα απόβλητα των πτηνοτροφειών και μετά δημιουργείται το οργανικό compost.

Η εταιρία Μπαρούτας είναι από τις μοναδικές αδειοδοτημένες εταιρίες σε όλην την Ελλάδα για την μεταφορά των στερεών οργανικών αποβλήτων.

Διαθέτει τα πιο σύγχρονα μηχανήματα, όπως μικρούς φορτωτές, τηλεσκοπικούς φορτωτές, φορτηγά και Νταλικες.

Συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους πτηνοτρόφους σε όλην την Ελλάδα, όπως την εταιρία Αγγελάκης Α.Ε, ΒΙΟΚΟΤ Α.Ε, Ζούρας Φαρμ, Χρυσα Αυγά, ΚΟΤΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε, HQF, Λειβαδίτης Α.Ε.Β.Ε, Ζαμπέλης Χρήστος, Μαζαράκι Α.Ε.Β.Ε, Σκαλεζα πτηνοτροφική, Κελαιδίτης Α.Ε, Χιονάτη Α.Ε.

Η εταιρία Μπαρούτας είχε αναλάβει για μεγάλο χρονικό διάστημα τον καθαρισμό του Ολυμπιακό κέντρο ιππόδρομου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και την μεταφορά των αποβλήτων σε αδειοδοτημένη Μοναδα επεξεργασίας αποβλήτων.